Coronavirus: Noodplan huisartsgeneeskunde afgeroepen

UPDATE 17/03/2020: Het noodplan huisartsgeneeskunde is afgeroepen. Alle huisartsen moeten alle geplande maar niet-urgente zorg uitstellen. U kan dus geen afspraak meer maken via internet of via de app. 

Het blijft zo dat u niet naar spoedgevallen of de triagepost in Merksem kan zonder eerst telefonisch contact met ons. Bel ons dus eerst voor u naar spoed of de triage gaat. U kan dit doen over heel de dag en op ‘2’ duwen.

Enkel levensbedreigende zaken (zaken waarvoor u met de ambulance naar spoed moet, hartinfacten, ongevallen met breuken en/of bloedverlies,…) kunnen zich aanmelden bij 112 en zo rechtstreeks naar spoedgevallen. Voor alle niet onmiddellijk levensbedreigende zaken contacteert u ons dus eerst.

Update 16/03/2020: uit voorlopige studies blijkt dat het gebruik van ontstekingswerende middelen (NSAID’s, bijvoorbeeld Voltaren, Diclofenac, Ibuprofen, Brufen, Nurofen, …) het verloop van dit ziektebeeld kan doen verergeren!

Hierdoor raden wij aan om als pijnstillend- en koortswerend middel enkel Paracetamol (bvb Paracetamol, Dafalgan, Perdolan, …) te nemen. 

—–

Geachte patiënt,

Wij melden u de nieuwe aanpak in verband met het coronavirus in onze praktijk op basis van de huidige procedures die ons door de overheid worden opgelegd.

Aangezien het vanaf nu onduidelijker wordt wie met wie in contact is geweest en het niet meer aangeraden is om te testen op het SARS-CoV-2-virus, moeten we onze aanpak hier ook aan aanpassen.

De maatregelen die hieronder zijn beschreven dienen er voor:

  • om de algemene praktijkwerking te kunnen blijven garanderen. Er zijn deze tijd van het jaar sowieso veel mensen ziek. Door deze drukte vragen wij u de onderstaande maatregelen te respecteren en zo veel mogelijk gebruik te maken van de belmomenten indien nodig. Anders zullen de raadplegingen sowieso ernstig uitlopen met een langere wachttijd in de wachtzaal als gevolg. Voor ieders comfort en gezondheid is het dus belangrijk om het onderstaand advies zo goed als mogelijk op te volgen.
  • om virussen (zowel het nieuwe Coronavirus als andere bovenste luchtwegvirussen) zo weinig mogelijk kans te geven om zich te verspreiden.
  • Om de gezondheid van de artsen te kunnen garanderen waardoor zij ook kunnen blijven werken tijdens periodes waarin veel mensen ziek zijn en er ook nog steeds veel nood is aan opvolging van andere patiënten.

Algemene maatregelen die u best altijd in acht neemt staan in het volgende document:

Gezondheidsmaatregelen bij het nieuwe Coronavirus

Iedereen met luchtwegklachten met of zonder koorts dient vanaf nu eerst telefonisch contact te nemen met een arts, liefst op een van de belmomenten (hieronder beschreven). Maak dus zelf geen afspraak online maar bel ons eerst!! Indien u ernstig ziek bent kan u ons steeds bellen op ons algemeen telefoonnummer en tussen 09.00u en 19.00u op ‘2’ duwen. Hierdoor krijgt u een arts aan de lijn. Wij vragen u om dit enkel te doen bij ernstige ziekte om de gewone praktijkwerking zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Tussen 08.00u en 09.00u krijgt u iemand van ons secretariaat aan de lijn. Zij zijn steeds in de mogelijkheid om u door te verbinden. Dit wordt echter zeer fel beperkt om de opstart van de dag zo weinig mogelijk te verstoren.

Aangezien wij tijdens telefonische contacten een goed beeld moeten krijgen van uw specifieke situatie en het mogelijk is dat er een aantal administratieve zaken moeten geregeld worden, kunnen deze telefoons langer duren. Het kan dus zijn dat het belmoment drukker is. Vandaar ook dat wij vragen om enkel te bellen buiten de belmomenten indien u uw situatie als dringend inschat.

Telefonisch maken wij een inschatting van uw gezondheidstoestand en het te verwachten verloop van uw klachten. Hieronder vindt u het advies voor de verschillende groepen waarin wij u indelen op basis van uw dossier en het telefonisch contact.

  1. Patiënten die niet ernstig ziek zijn en weinig risico lopen op een ernstig verloop

Hier raden wij aan om niet naar de praktijk te komen. Wij zullen deze mensen wel het medisch advies geven dat op dat moment geldt en hen adviseren om thuis te blijven om enerzijds te kunnen uitzieken en anderzijds de verdere verspreiding van luchtwegvirussen (influenza, verkoudheids-virussen en SARS-CoV-2-virus, het nieuwe corona-virus) tegen te gaan in de algemene bevolking. De meeste van deze patiënten zullen omwille van gezondheidsredenen en het verminderen van de druk op ons gezondheids- en economisch systeem worden thuis geschreven met het verbod om de woning te verlaten. De periode wordt beslist door uw arts.

De maatregelen die op dit moment worden aangeraden vindt u duidelijk terug in dit document: Gezondheidsmaatregelen bij het nieuwe Coronavirus

Indien u toch ernstiger ziek wordt neemt u onmiddellijk contact op met een van de artsen of desnoods de arts van wacht. Dit doet u bijvoorbeeld als u kort van adem wordt, blijvende hoge koorts heeft, slecht of niet reageert op Paracetamol (bvb Dafalgan) , suf wordt, ….

Update 16/03/2020: uit voorlopige studies blijkt dat het gebruik van ontstekingswerende middelen (NSAID’s, bijvoorbeeld Voltaren, Diclofenac, Ibuprofen, Brufen, Nurofen, …) het verloop van dit ziektebeeld kan doen verergeren! Hierdoor raden wij aan om als pijnstillend- en koortswerend middel enkel Paracetamol (bvb Paracetamol, Dafalgan, Perdolan, …) te nemen. 

  1. Patiënten die een verhoogd risico hebben op een problematisch verloop

Deze mensen zullen wij zien op specifieke momenten die daarvoor voorzien zijn. U kan dit NIET zelf inboeken in onze agenda. Dit kan enkel via een arts. Wij zullen deze patiënten altijd zien op het einde van de dag om besmetting naar andere patiënten toe te vermijden. Nadien worden alle maatregelen genomen om de volgende dag terug te werken in een praktijk zonder besmettingsrisico.

Tijdens deze raadpleging zal de arts die dan werkt zich beschermen met beschermingskledij en een mondmasker. Dit om als gezondheidswerker zelf zo weinig mogelijk kans te lopen om ziek te worden en dus de zorg voor iedereen te kunnen blijven garanderen. Ook zo verminderen we de kans dat wij zelf virussen overdragen naar patiënten.

  1. Indien u ernstig ziek bent met koorts

U neemt onmiddellijk contact met een arts van onze praktijk. Tijdens de wachtdienst neemt u telefonisch contact op met de arts van wacht. U krijgt dan een medisch advies. Het kan zijn dat de arts u aanraadt om naar spoed te gaan. Dit wordt steeds genoteerd in het dossier. U dient dan ook deze raad op te volgen. Indien u dit niet doet neemt u een risico voor uzelf en anderen.

  1. Indien u samenwoont met iemand die beschouwd wordt als mogelijks Corona-virus-patiënt of indien u nauw contact hebt gehad met iemand die ziek is

Wat te doen indien een van mijn huisgenoten of mensen waar ik mee in contact kom ziek is?

  1. Mensen zonder bovenste luchtwegklachten (andere ziektes, opvolging, andere problemen)

17/03/2020: enkel mensen met een dringend medisch probleem (GEEN BOVENSTE LUCHTWEGKLACHTEN, zie hierboven) mogen voorlopig gezien worden. Dit betekent dat wij nog steeds de opvolging garanderen van onze chronische patiënten en medicatie-voorschriften kunnen garanderen, maar dit enkel telefonisch zullen doen. U kan ons hiervoor bellen tijdens de dag en op ‘2’ duwen. Het kan zijn dat de arts dan uw telefoonnummer noteert en u later terugbelt hiervoor.

Het gevaar bestaat dat dit nieuwe Coronavirus een grote druk zal uitoefenen op ons gezondheidszorgsysteem. Voor de meeste patiënten zal dit een beperkt ziekteverloop geven. Toch zijn er een heel aantal mensen waarvoor dit virus een ziekenhuisopname kan veroorzaken en in een aantal gevallen ook een opname op de intensieve zorgen.

Samen kunnen we er dus voor zorgen dat we zo weinig mogelijk mensen ziek maken en de druk op de gezondheidszorgverleners houdbaar houden zodat iedereen de zorg kan krijgen die zij of hij verdient en het gewone leven zo veel mogelijk normaal kan blijven verlopen.

Het is hiervoor wel absoluut noodzakelijk om deze raadgeving zo veel mogelijk te volgen. Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt en het advies goed opvolgt, kunnen we de invloed van de epidemie op ieders leven zo veel mogelijk inperken en zal dit voor de meeste mensen betekenen dat zij maar beperkt ziek zullen zijn zonder grote gevolgen voor hun gezondheidstoestand.

Voor meer informatie en de laatste nieuwe updates vanuit de officiële gezondheidszorgorganisaties kan u terug vinden op:

Informatie-website van de officiële overheidsdienst die infecties monitort.

Gezondheidsmaatregelen bij het nieuwe Coronavirus

Wat te doen als iemand in mijn omgeving ziek is?

Website van thuisarts.nl met duidelijke heldere informatie over het Coronavirus (dit is een Nederlandse website, het telefoonnummer dat hier wordt vermeld is NIET voor Belgische patiënten!)

Website van thuisarts.nl met duidelijke informatie over wat u kan doen om infectie te voorkomen (Nederlandse website. Telefoonnummers zijn niet beschikbaar in België)

UPDATE 17/03/2020: het noodplan huisartsgeneeskunde is afgeroepen. Alle huisartsen moeten alle geplande maar niet-urgente zorg uitstellen.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH