Griepvaccinatie 2023-2024

Uw geïnformeerde toestemming

Beste Patiënten,Gelieve aan het begin van de consultatie uw eID-kaart klaar te houden; deze kan tijdens de consultatie opgevraagd worden om opnieuw in te lezen in uw medisch dossier.

De overheid werkt aan een online systeem om medische informatie tussen verschillende hulpverleners te delen. Aan ons, uw huisarts, wordt gevraagd om een beknopte samenvatting van uw medisch dossier door te sturen. Hierin wordt onder andere uw medicatielijst, operaties en belangrijke ziekten in de voorgeschiedenis opgenomen.

Wij zijn er volop mee bezig om deze gegevens samen te vatten en door te sturen. Dit is in het belang van u, als patiënt; denk bijvoorbeeld maar aan een dringende spoedopname.

Meer informative vindt u op http://www.patientconsent.be

Indien u bezwaar hebt tegen het delen van uw medische gegevens, gelieve hier dan melding van te maken aanduw huisarts.